<rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

<button id="93jpy"></button>

  <th id="93jpy"></th>
 1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
  <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
 2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
  <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>

  Zirconium silicate, b?t zircon

  2019-07-11 16:07:35 admin 2061
  I. Cát zircon
  Chúng ta hãy nói v? cát zircon (zircon), là khoáng ch?t có ch?a zirconi quan tr?ng nh?t. ?ây là lo?i khoáng v?t zirconium phân b? r?ng rãi nh?t, l?n nh?t và phong phú nh?t. ?ây là m?t khoáng ch?t có thành ph?n ch? y?u là silicat zirconium. . Cát zircon là nguyên li?u chính ?? ?i?u ch? zirconium, hafnium và các s?n ph?m zirconium khác nhau. Nó có ??c tính c?a ?i?m nóng ch?y cao, ?? d?n nhi?t th?p và h? s? giãn n? tuy?n tính nh?. Nó ???c s? d?ng r?ng rãi trong các ngành g?m, luy?n kim, ?úc và v?t li?u ch?u l?a. Thành ph?n hóa h?c c?a nó: cát zircon thành ph?n lý thuy?t: ZrO2: 67,1%, SiO2: 32,9%. ?ôi khi nó ch?a h?n h?p MnO, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3 và nh?ng th? t??ng t?. Nhi?u màu s?c khác nhau, ch?ng h?n nh? ?? tím, vàng nâu, vàng nh?t, ?? nh?t, xanh lá cây, xám, không màu và ?? bóng kim c??ng khác, ?? c?ng: (Mohs) ?? c?ng 7.5 ~ 8, tr?ng l??ng riêng: 4.4 ~ 4.8, ?i?m nóng ch?y: 2340 ~ 2550 ° C, tuy?n tính H? s? giãn n? nhi?t: 5.0 × 10-6m / ° C (200 ~ 1000 ° C) và s?c nhi?t, ?n ??nh t?t. Ng??i ta th??ng chia cát zircon thành 66 ??, 65 ??, 63 ?? và 60 ?? theo hàm l??ng ZrO2 (thành ph?n h?u ích) trong cát zircon. Cát zircon th??ng là l??i 80-120; Cát zircon trong l??i 325 (kho?ng 40 micron) ???c g?i là b?t zircon, và silicat zirconium là h?n 2000 l??i. S? phân b? cát zircon ???c s?n xu?t nh? m?t khoáng ch?t th? c?p trong các lo?i ?á l?a khác nhau. Nó r?t giàu qu?ng trong ?á ki?m và pegmatit ki?m, zircon c?ng th??ng ???c làm giàu trong qu?ng cát. T? s? phân b? tài nguyên ??a lý, ch? y?u n?m trong tay Úc (44,6%), Nam Phi (25%), Ukraine, ?n ?? và Brazil. N?m qu?c gia chi?m 86% tài nguyên zirconium c?a th? gi?i và ??c quy?n tài nguyên là r?t rõ ràng. D? tr? zirconium c?a Trung Qu?c chi?m ít h?n 1% tr? l??ng zirconium c?a th? gi?i. Khi vi?c th?m dò ti?n tri?n h?n n?a, s?n xu?t zirconium ? Mozambique, Indonesia, Madagascar, ?n ?? và Vi?t Nam ?ang phát tri?n, ?óng góp không nh? vào ngu?n cung zirconium toàn c?u. ? c?p ?? công ty, ngu?n cung zirconium toàn c?u ch? y?u ???c ki?m soát b?i IUKKA, Rio Tinto và Exxaro c?a Nam Phi.
  Cát zircon là nguyên li?u ban ??u ?? s?n xu?t các s?n ph?m zirconium, có th? ???c s? d?ng ?? s?n xu?t zirconium silicate và zirconium oxychloride. Zirconium oxychloride ???c s?n xu?t t? các s?n ph?m zirconium nh? zirconium carbonate, zirconium sulfate, zirconium dioxide, zirconia và zirconium. Nguyên li?u chính, zirconia composite, là nguyên li?u chính ?? s?n xu?t g?m k?t c?u zirconia.

  Th? hai, silicat zirconi
  2.Zirconium silicate là m?t lo?i b?t siêu m?n thu ???c t? cát zircon b?ng quy trình nghi?n bi ??t và quy trình khô. Nó ch? y?u ???c s? d?ng nh? m?t ch?t làm tr?ng và ch?t làm m? trong c? th? màu xanh lá cây g?m. ZrSiO4 là tr?ng thái tinh th? t? nhiên duy nh?t trong các opacifier chúng tôi s? d?ng, nh? ZrO2, ZrSiO4, SeO2, TiO2, ZnO, v.v. S?n ph?m hóa h?c cho các ph?n ?ng hóa h?c. Giá tr? phong phú c?a zirconi trong l?p v? trái ??t là 0,2%, tr? l??ng r?t d?i dào và h?u h?t các khoáng ch?t t? nhiên t?n t?i d??i d?ng cát zircon. Cho ??n nay, không có khoáng ch?t nào có tinh th? t? nhiên ???c áp d?ng cho opacifier. Lý do cho c?u trúc riêng c?a nó. Do ?ó, zirconium silicate có các tác d?ng sau trong men g?m: 1 opal (b?o v? ánh sáng), làm tr?ng, 2 c??ng ?? gia c??ng, 3 kh? n?ng ch?ng th?y phân t?ng c??ng, 4 ?? c?ng t?ng c??ng và ch?ng mài mòn. ZrSiO4 trong tr?ng g?m K?t lu?n không th? thay th? v? vai trò c?a men, cho ??n khi th?c ti?n ngày nay ch?ng minh r?ng vi?c tìm ki?m m?t ch?t thay th? cho silicat zirconium v?n là m?t công vi?c r?t khó kh?n. Có nhi?u lo?i th? tr??ng silicat zirconium, và lo?i silicat zirconium b?n mua. D?a trên hàm l??ng 66, silicat zirconium silicat cát cao c?p ??t ATO ???c s? d?ng làm tiêu chu?n. Thành ph?n c?a nó là: SiO2 <32%, Al2O3 <1%, ZrO2> 65,3%, Fe2O3 <0,1%, TiO2 <0,1%, t?p ch?t. T?ng các n?i dung không v??t quá 1%. Làm th? nào tôi có th? có ???c phân tích ??y ?? v? silicat zirconium? Ph??ng pháp phân tích nào có th? thu ???c hàm l??ng th?t c?a silicat zirconium? Chúng tôi so sánh ph??ng pháp phân tích hóa h?c hi?n t?i c?a silicat silicat và ph??ng pháp phân tích hóa h?c xác ??nh zirconium () S? khác bi?t gi?a s? l??ng và zirconium ?o XRF (鉿)

  Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

  宅男噜66一区二区三区66_久久99久国产精品毛片基地_69天堂成人无吗视频免费网站_亚洲日韩Av无码中文字幕美国
  <rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

  <button id="93jpy"></button>

   <th id="93jpy"></th>
  1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
   <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
  2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
   <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>