<rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

<button id="93jpy"></button>

  <th id="93jpy"></th>
 1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
  <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
 2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
  <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>

  Juncera ra m?t Tri?n l?m C?ng nghi?p g?m Qu?ng Chau

  2023-06-30 16:07:18 Juncera 169

    Vào n?m 2023, Tri?n l?m C?ng Nghi?p G?m s? Qu?ng Chau l?n th? 37 t?i Trung Qu?c ???c di?n ra ?úng nh? d? ki?n và hàng nghìn nh?ng ??i gia ngành g?m c?ng nh? các doanh nghi?p n?i ti?ng s? t?p chung t?i ?ay. Tri?n l?m C?ng Nghi?p g?m s? Qu?ng Chau là m?t trong nh?ng tri?n l?m c?ng nghi?p g?m s? n?i ti?ng và có ?nh h??ng nh?t t?i Trung Qu?c ,thu hút m?t s? l??ng l?n các doanh nghi?p trong và ngoài n??c tham gia và tham quan tri?n l?m hàng n?m.

  開幕.jpg

    Là m?t doanh nghi?p có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n ph?m g?m s?, Juncera lu?n n? l?c kh?ng ng?ng khám phá s? ??i m?i, nang cao ch?t l??ng s?n ph?m và cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? ch?t l??ng cao h?n. Trong khi ?ó, gian hàng c?a chúng t?i ???c trang b? ??i ng? nhan viên bán hàng và h?u m?i chuyên nghi?p, cung c?p d?ch v? và t? v?n ch?t l??ng cao cho khách hàng,tr? thành tam ?i?m l?a ch?n c?a các nhà tri?m l?m.

  0d428d52616c9e850878bf707b3145a.jpg

  ef78ea850bac7cd5b0ed8d0f2c34db9.jpg  Tri?n l?m kéo dài 3 ngày t? ngày 19-22 tháng 6, trong khi ??t ???c th?a thu?n ho?c y ??nh h?p tác v?i nhi?u khách hàng,h? c?ng ?? trao ??i than thi?n v?i các ??i tác th?ng qua tri?n l?m này, k?t b?n v?i nhi?u ng??i b?n m?i, hi?u ???c giá th? tr??ng c?a ngành c?ng nghi?p m?i, m? r?ng t?m nhìn, s? phát tri?n trong t??ng lai c?a Juncera c?ng s? mang l?i nh?ng c? h?i m?i.
  Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

  宅男噜66一区二区三区66_久久99久国产精品毛片基地_69天堂成人无吗视频免费网站_亚洲日韩Av无码中文字幕美国
  <rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

  <button id="93jpy"></button>

   <th id="93jpy"></th>
  1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
   <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
  2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
   <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>