<rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

<button id="93jpy"></button>

  <th id="93jpy"></th>
 1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
  <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
 2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
  <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>

  TR?NG TRòN NG??I NG??I VI?C VI?C VIêN M?N

  2023-09-29 14:51:51 Juncera 71

  Cái nóng c?a mùa hè ?? gi?m ?i ,b?u tr?i trong xanh,khung c?nh mùa thu trong tr?o. Khi t?t trung thu ?ang ??n g?n ?? bày t? s? quan tam và chi an ??n nhan viên c?a mình, JUNCERA ?? chu?n b? k? l??ng các ch? ?? phúc l?i Trung thu ?? g?i l?i chúc ??n t?t c? nhan viên c?a c?ng ty.

  V?a qua ,c?ng ty JUNCERA ?? phát toàn b? phan quà Trung Thu cho toàn th? nhan viên. Trong ?ó bao g?m nh?ng chi?c bánh trung thu th?m ngon và d?u ng? thi?t th?c cho cu?c s?ng th??ng ngày. Nhan d?p ngày l? Trung Thu truy?n th?ng, nh?ng món quà này th? hi?n s? quan tam , yêu th??ng c?a c?ng ty ??i v?i nhan viên c?a mình.

  1696748073105633.png


  ???c bi?t, l?n này c?ng ty JUNCERA ?? phan phát bánh trung thu v?i nhi?u h??ng v? khác nhau cho nhan viên , ?áp ?ng nhu c?u v? kh?u v? c?a nhan viên c?ng ty, ?? khi nhan viên c?a c?ng ty th??ng th?c có th? c?m nh?n ???c s? quan tam và yêu th??ng c?a c?ng ty. Ngoài ra , d?u ng? lo?i gia v? ???c dùng ph? bi?n trong cu?c s?ng hàng ngày c?ng ???c ??a vào ph?m vi phúc l?i l?n này , ?? khi nhan viên s? d?ng , th??ng th?c nh?ng món ngon s? c?m nh?n ???c s? chu ?áo c?a c?ng ty.

  1696748098101852.png

  1696748108191966.png

  JUNCERA lu?n lu?n coi tr?ng phúc l?i c?a nhan viên và tin r?ng s? hài lòng , h?nh phúc c?a nhan viên là nên t?ng quan tr?ng cho s? phát tri?n c?a c?ng ty .Trong nh?ng n?m qua c?ng ty lu?n tuan th? nguyên t?c h??ng ??n con ng??i, kh?ng ng?ng c?i thi?n h? th?ng phúc l?i nhan viên và n? l?c t?o ra m?t m?i tr??ng làm vi?c hài hòa ,?m áp cho nhan viên . S? phan b? phúc l?i trung thu th? hi?n r? nét s? quan tam c?a c?ng ty ??i v?i ng??i lao ??ng.

  Trong ngày trung thu ??c bi?t này, toàn th? nhan viên JUNCERA s? chia s? s? ?m áp , ni?m vui này và cùng nhau n? n?c vì m?t t??ng lai t??i sáng c?a c?ng ty . Chúng ta h?y cùng mong ??i r?ng trong nh?ng ngày tháng t?i JUNCERA có th? ??t ???c nhi?u thành t?u h?n n?a b?ng chính s? n? l?c c?a toàn th? nhan viên.

  Cu?i cùng , chúng ta h?y chúc cho toàn th? nhan viên c?ng ty, nh?ng ngày tháng sau này c?ng vi?c thu?n l?i , cu?c s?ng viên m?n, c?ng ty c?a chúng ta ngày càng phát tri?n.  Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

  宅男噜66一区二区三区66_久久99久国产精品毛片基地_69天堂成人无吗视频免费网站_亚洲日韩Av无码中文字幕美国
  <rp id="93jpy"><object id="93jpy"></object></rp>

  <button id="93jpy"></button>

   <th id="93jpy"></th>
  1. <ol id="93jpy"><ruby id="93jpy"><u id="93jpy"></u></ruby></ol>
   <form id="93jpy"><tr id="93jpy"></tr></form>
  2. <dd id="93jpy"><track id="93jpy"><video id="93jpy"></video></track></dd>
   <em id="93jpy"><acronym id="93jpy"><menuitem id="93jpy"></menuitem></acronym></em>